WEBINAR 12 OTTOBRE ORE 13:00

IDEANDUM TALENT: RICERCA DEL PERSONALE

IDEANDUM GAIA: GESTIONE PAZIENTI
E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Ideandum s.r.l. | Via Vecchia Ferriera 5, VI, 36100

0444 351203 | info@ideandum.com